Apr 222016
 

66

สำหรับไก่ชนจะมีบางช่วงเวลาที่มีการเป็นไก่ถ่าย ซึ่งในบางรุ่นก็เป็นไก่ถ่ายที่มีขนขึ้นเต็มตัว จนสามารถที่จะเลี้ยงได้ แต่ก็มีข้อมูลที่สำคัญที่ผู้เลี้ยงทุกคนต้องคำนึงถึงคือเมื่อไก่ได้ถ่ายขนออก ถ้าผู้เลี้ยงนำเอามาเลี้ยงใหม่ ก็ต้องมีการจัดการไก่ชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ไก่ชนมีฟอร์มที่จะกลับมามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับวิธีการจัดการ ไก่ชนล้านนา มีข้อสำคัญมากมาย ที่สามารถจะช่วยให้การเลี้ยงไก่ถ่ายมีคุณภาพของร่างกายที่ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มมาจากการถ่ายพยาธิไก่ก่อน เนื่องมาจากตัวไก่มักจะมีพยาธิบางชนิดมาอยู่แล้ว และสามารถทำร้ายสุขภาพร่างกายของไก่ได้ จึงควรที่จะต้องมีการถ่ายพยาธิก่อนทุกครั้ง

เมื่อทำการถ่ายพยาธิไก่ขนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไก่ ก็นำเอาไก่มาลงขมิ้นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เจ้าของไก่ชนต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ และการลงขมิ้นใน ไก่ชนล้านนา ก็ถือว่ามีข้อดีที่มากมาย สามารถทำให้ไก่ลดเห็บหมัดลงได้ดี นอกจากนี้ยังมีการกราดน้ำกราดแดดที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของการเลี้ยงไก่ชน เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง หอบช้า มีความอึดมีผิวหนังที่หนาทนทานได้เป็นอย่างดี ซึ่งไก่ชนจะสามารถลงได้ดี มีระบบการหายใจที่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับการกราดน้ำและกราดแดดด้วย การที่จะให้ ไก่ชนล้านนาพารวยก็ต้องมีการฝึกบริหารร่างกาย ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและช่วยให้ไก่กลับมาคืนฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว อาจจะต้องมีการเอาใจใส่ในการเลี้ยงดู และมีการบริหารร่างกายไก่ชน โดยการทำการวิ่งสุ่มและการเดินนวม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงต้องการให้ไก่ฝึกฝนร่างกายในส่วนใด เพื่อให้เข้ากับเชิงชนที่ผู้เลี้ยงดูต้องการให้ไก่เป็น พร้อมทั้งมีการพัฒนาในส่วนนั้นให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง และการทำร่างกายไก่หี้ความสะอาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้การดูแลรักษาความสะอาดของเล้าไก่ ก็มีข้อสำคัญเพราะความสะอาดของเล้าจะเป็นตัวช่วยในการฆ่าเชื้อโรค และเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี เพราะไก่ชนนั้นจะติดโรคและพยาธิง่ายถ้าพื้นที่มีความสกปรกสูง จึงต้องมีการทำความสะอาดบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่เล้า และต้องมีการเก็บกวาดทำความสะอาดในส่วนที่เป็นการให้อาหารทุกวันหลังจากการให้อาหารไก่และไก่กินจนอิ่มแล้ว เพื่อที่จะช่วยรักษาความสะอาดและฆ่าแหล่งที่มาของเชื้อโรคเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการอยู่ของไก่ได้เป็นอย่างดี

 

Sorry, the comment form is closed at this time.