Jan 282016
 

1444044795g7r1g1nd05zvuafuotiypwus7pr33omiati8umk4qkekauuy4sการผสมพันธุ์ไก่ชนคือสิ่งที่ผู้เลี้ยงไก่ชนไม่ควรมองข้าม เนื่องจากว่าการผสมพันธุ์จะนำมาซึ่งการได้ซึ่งสืบทอดไก่พันธุ์ดีให้มีต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น สำหรับหลักการผสมพันธุ์ของไก่มีดังต่อไปนี้

ประเภทของการผสมพันธุ์

1.การผสมพันธุ์แบบพ่อและแม่พันธุ์ไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกัน

สำหรับการผสมพันธุ์แบบแรกนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นค่อนข้างยากสักนิด เนื่องจากตัวผู้เลี้ยงย่อมต้องการไก่พันธุ์ดีมาสืบทอดและไม่ต้องการได้ไก่ที่ไม่ทราบว่าเก่งหรือไม่มาผสมสายเลือด นอกจากนี้ในเล้าเดียวกันนั้นก็มักจะเป็นลูกครอกเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนของผู้เลี้ยงว่าต้องการแบบใด

2.การผสมพันธุ์แบบพ่อและแม่พันธุ์มีสายเลือดเกี่ยวข้องกัน

การผสมพันธุ์แบบที่สองเป็นการผสมพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในทุกเล้า เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงมักจะต้องการให้ไก่ของตนเองมีการผสมอยู่ในวงศ์เดียวกัน เนื่องจากจะได้มั่นใจว่าผู้เลี้ยงได้ผสมพันธุ์ไก่สายเลือดดีอย่างแท้จริง

ก่อนการผสมพันธุ์

ก่อนการผสมพันธุ์ ผู้เลี้ยงควรนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ไก่ชนล้านนา มาถ่ายขนเพื่อความสมบูรณ์ จากนั้นให้นำมาถ่ายพยาธิเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไก่ของตนเองจะไม่มีการป่วยหรือเป็นโรคในระหว่างผสมพันธุ์ นอกจากนี้ให้ผู้เลี้ยงหาเหาในตัวไก่ให้ได้ หากไม่พบอาจใช้ยาช่วยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไก่ของตนปลอดจากโรคอย่างแท้จริง

ชนิดของการผสมพันธุ์

สำหรับไก่ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วให้ผู้เลี้ยงชั่งใจก่อนว่าจะให้ไก่ทั้งคู่ผสมพันธุ์แบบใด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง

1.การผสมแบบถึงจุดสุดยอด

การผสมแบบนี้จะทำให้น้ำเชื้อไปผสมกับไข่ได้อย่างสะดวก และทำให้เชื้อแข็งแรง โดยผู้เลี้ยงต้องผสมวันเว้นวันเพื่อให้ได้เชื้อที่แข็งแรงที่สุดและได้ผสมกับไข่ทุกวัน เนื่องจากว่าเมื่อพ่อพันธุ์ผสมหนึ่งครั้งก็สามารถปล่อยน้ำเชื้อได้ทั้งหมดไปอยู่ในแม่พันธุ์ได้ 5-7 วันเลยทีเดียว หากแปลความหมายให้เข้าใจง่ายก็คือการผสมหนึ่งครั้งจะได้เชื้อเข้าไปในไข่ 7 ฟอง แต่เชื้อที่เข้าไปในไข่รอบหลังๆ อาจจะเป็นเชื้อที่ไม่แข็งแรงแล้ว

2.การผสมแบบธรรมชาติ

การผสมพันธุ์ลักษณะนี้อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าใดนัก เพราะการผสมหนึ่งครั้งน้ำเชื้อจะเข้าไปในไข่ได้ไม่เต็มที่ บางครั้งไข่อาจจะไม่ได้เกิดเป็นตัวลูกไก่ นอกจากนี้หากเกิดเป็นลูกไก่ ลูก ไก่ชนล้านนา ตัวนั้นก็อาจไม่แข็งแรงได้ เพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงควรเลือกให้ดีว่าจะผสมพันธุ์แบบใด เพื่อให้ได้การผสมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การผสมพันธุ์คือขั้นตอนสำคัญของการสืบทอดเชื้อสายที่ดี ซึ่งหากผู้เลี้ยงเลือกศึกษาข้อมูลเพื่อการผสมพันธุ์ของไก่ได้เป็นอย่างดีก็นับว่าประสบความสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่ง

Sorry, the comment form is closed at this time.