Apr 012016
 

....0000...

ในการเลี้ยง ไก่ชนภาคใต้ ผู้เลี้ยงควรดูแลการเจริญเติบโตของไข่เป็นอย่างดีตลอดระยะฟักจนออกเป็นลูกไก่ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนสายเลือดดีจะถ่ายทอดพันธุกรรมเด่นลูกไก่ สามารถคัดเลือกมาปั้นเป็นไก่ชนตัวเก่ง หรือเพาะพันธุ์ลูกไก่สายพันธุ์ดีขายสร้างรายได้ ผู้เลี้ยงไก่จะต้องเรียนรู้ระยะการเติบโตของไข่ที่กำลังฟักเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฟักออกมาเป็นลูกไก่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไข่ฟองที่มีเชื้อจะใช้เวลาฟัก 21 วัน การฟักไข่มีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีแรกให้แม่ไก่ฟักไข่ด้วยตัวเอง ถือเป็นวิธีง่ายที่สุด แม่ไก่มีสัญชาติญาณของสัตว์ปีกต้องการฟักไข่และกกไข่ด้วยตนเอง ถ้าปล่อยให้แม่ไก่กกไก่เองจะช่วยประหยัดต้นทุน เมื่อแม่ไก่วางไข่จนฟองสุดท้ายราว 10-20 ฟอง จะเริ่มนอนหมอบกกไข่ตลอดเวลา ระยะแรกแม่ไก่บางตัวจะหวงไข่และดุมาก  คอยระมัดระวังไม่ให้แม่ไก่ถูกรบกวน ดูแลเติมอาหารและน้ำอย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้แม่ไก่หิวหรือเกิดความเครียดจนกระทั่งจิกกินไข่ของตนเอง ถ้าอดอยากจนเป็นเหตุให้ทิ้งไข่ ไม่ยอมฟักอีกต่อไป ควรให้แม่ไก่กกไข่ประมาณ 10-16 ฟอง อาจปรับจำนวนได้ตามขนาดตัวของแม่ไก่ ซึ่งจะต้องกกไข่ได้มิดทั้งหมด

วิธีที่สองคือเลือกแม่ไก่ตัวอื่นฟักแทนเพื่อแก้ปัญหาแม่ไก่จิกกินไข่หรือจิกกินลูกไก่ที่ฟักออกมาเนื่องจากความเครียดนั่นเอง ควรคัดเลือกตัวแม่ไก่ที่อยากฟักไข่ด้วย เลือกตัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ มีขนาดปานกลาง เตรียมรังไม้หรือตะกร้า รองด้วยฟางสับเป็นท่อน หรือใช้วัสดุรองรังอื่นๆ เช่น แกลบ  ใบไม้แห้ง ขี้กบ  ซังข้าวโพดป่น ปรับตรงกลางให้เป็นก้นกระทะ ย้ายแม่ไก่ที่ทำท่าอยากกกไข่มาใส่รังในตอนกลางคืน โดยใส่ไข่หลอกหรือไข่ของไก่ตัวอื่นวางให้ฟักราว 2-3 ฟอง สังเกตพฤติกรรมประมาณ 2 วันเพื่อให้แน่ใจว่าไก่จะฟักไข่จริงๆ จึงนำไข่มาให้ฟักประมาณ 10-16 ฟอง

วิธีที่สามคือฟักด้วยเครื่องฟักไข่ที่ใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องฟักที่ใช้ความร้อนจากแสงสว่างของตะเกียง นิยมใช้ตู้ฟักไข่ระบบไฟฟ้ามากกว่าตู้แบบตะเกียง เพราะว่าควบคุมความร้อนได้ระดับคงที่และมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งยังมีเซนเซอร์วัดความชื้นด้วย ข้อดีคือฟักไข่ได้ปริมาณมากตามขนาดของเครื่อง

หลังจากแม่ไก่กกไข่ประมาณ 10 วัน ให้ใช้ไฟฉายส่องฟองไข่ตรวจดูว่ามีตัวอ่อนหรือไม่ ตัวลูกไก่กำลังเจริญเติบโตจะเห็นเส้นเลือดเป็นรูปร่างแหสีแดงสดใส ตรงกลางจะเคลื่อนไหวได้ ดูสมบูรณ์ที่จะฟักเป็น ไก่ชนภาคใต้นักสู้ตัวจริง ส่วนไข่ที่เสียหรือเชื้อตายจะเห็นเป็นของเหลวหรือดำภายในไข่ เลือกไข่ที่ไม่มีตัวอ่อนออกไป ปล่อยให้แม่ไก่กกไข่ต่อไปอีก ประมาณ 8-12 วัน ไข่ฟักออกเป็นตัวแล้วก็ปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองหรือจะแยกเลี้ยงก็ได้ เมื่อลูกไก่ออกจากไข่แล้วจะเดินและวิ่งได้ภายใน 2 วัน เมื่อฟักออกมา ท้องของลูกไก่ยังมีถุงไข่แดงเหลือใช้เป็นอาหารไปได้ราว 3 วันยังไม่ต้องห่วงเรื่องการหาน้ำหาอาหารให้กิน

Sorry, the comment form is closed at this time.